Temperatuur- en klimaattesten

Ensite is het test departement van NSI bvba te Bilzen.  Ze werd opgericht in maart 2005 om te voldoen aan de behoefte aan omgevingstesten op de producten van NSI.  Deze behoefte is ontstaan als gevolg van de toenemende vraag naar keyboards en pointing devices die operationeel zijn bij lage temperaturen of tropische klimaten (hoge relatieve vochtigheid). De oprichting van Ensite maakt het mogelijk om het productaanbod van NSI uit te breiden in overeenstemming met de wensen van de klant.

Ensite stelt zijn faciliteiten eveneens ter beschikking voor het realiseren van klimaat-en temperatuurtesten in opdracht van derden.

 

Op vraag van de klant kunnen op het grondgebied van Ensite klimaattesten en temperatuurtesten gerealiseerd worden.

Mogelijke testen zijn o.a.:

  • koude testen 
  • warme testen 
  • cyclische temperatuurtesten 
  • constante klimaattesten 
  • cyclische klimaattesten

 

Door middel van deze testen kunnen objecten onderworpen worden aan verschillende gesimuleerde klimatologische condities zoals bv. een arctisch klimaat, woestijnklimaat, tropisch klimaat, enz..

 

Testmethodes volgende internationale normen IEC, DIN en MIL (zie testnormen) of volgens eigen voorschriften van de klant zijn mogelijk. Klanten hebben de mogelijkheid om deze testen individueel uit te voeren of uit te besteden aan Ensite. Voor testen die uitbesteed worden aan Ensite kan ook een testrapport opgesteld worden. Dit rapport bevat de volgende elementen: 

  • een beschrijving van de testobject(en) en de testapparatuur
  • een beschrijving van de gebruikte test procedure
  • de slaag criteria
  • de test resultaten (enkel indien de te evalueren eigenschap van het geteste object op slagen of falen kan beoordeeld worden door en op het grondgebied van Ensite.)
  • Foto's van de test apparatuur en testobject(en).

 

Ensite garandeert discretie i.v.m. alle uitgevoerde testen en testrapporten.

 

Kwaliteit

Ensite verzekerd de kwaliteit van zijn geleverde diensten door de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel voor het uitvoeren van testen, testapparatuur van de beste kwaliteit en regelmatig onderhoud en calibratie.

certificate of calibration          

certificate of quality             

 

Help

Contacteer ons

Gelieve al de velden correct in te vullen.
Verzenden